หลักสูตรที่จัดทำขึ้นในโครงการ

ประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ 4 หลักสูตร ได้แก่

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล

พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

เข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์

โครงการที่ผ่านการคัดเลือก

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด

โทรศัพท์ :

02-000-9674

ที่อยู่ :

382 อาคารไนซ์ 1 ชั้น 4 ห้อง 4เอ
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล :

contact@n-4-life.com